Tämä on Coldwing Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja vastaava yhteyshenkilö

 • Coldwing Oy / Johnny Bergendahl
 • Y-tunnus: 3101698-8
 • +358 400 996 903
 • [email protected]
 • Brobrinken 1 bst. 10, 02480 Kirkkonummi

2. Rekisterin nimi

Coldwing Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien sekä velvollisuuksien toteuttaminen kattaen asiakasrekisterin ylläpitämisen, yhteydenottojen hallinnan ja käsittelyn, palveluiden ja tuotteiden tarjoamisen, viestinnän, markkinoinnin ja yrityksen toiminnan kehittämisen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • organisaatio
 • tiedot tiedustelluista tuotteista sekä palveluista
 • tiedot käsitellyistä tilauksista, henkilöille asennetuista ja ylläpidetyistä laitteista ja niiden tunniste- ja huoltotiedoista
 • yhteydenottolomakkeen viestit

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot ja pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, vanhentuneet tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaan ja -markkinointiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja käsitellään tai on käsitelty lainvastaisesti. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön ja joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt sekä mahdolliset lisätietopyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen [email protected].

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan coldwing.fi-verkkosivuston lomakkeista tai muilla tavoin asiakkaalta itseltään.

7. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies). Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tiedosto, joka mahdollistaa esimerkiksi tehokkaan käyttäjäkokemuksen, yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä ja analytiikkatietojen hyödyntämisen. Osa käyttämistämme evästeistä on kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Osa evästeistä voi olla tarpeellisia sivujen ja tarjottavien palveluiden toimimiselle oikein ja niiden estäminen voi rajoittaa sivuston toimivuutta. Mikäli sivukäyttäjä ei halua mahdollistaa evästeiden hyödyntämistä, voi hyväksynnän muuttaa tai peruuttaa sivuston evästeilmoituksen kautta.

8. Tietojen käsittely, siirtäminen ja luovuttaminen

Henkilötietoja käsittelevät lähtökohtaisesti vain rekisterinpitäjä Coldwing Oy:n työntekijät, joiden toimenkuvan kannalta tietojen käsittely on välttämätöntä. Voimme kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä Coldwing Oy:n ulkopuolisille palveluntarjoajille, jos se on yhtiön markkinoinnin toteuttamisen kannalta tarpeellista. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietojen luovutus kolmannelle osapuolelle tapahtuu pääsääntöisesti sähköisten tiedonsiirtoyhteyksien avulla.

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Perustelluista syistä henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidempään arkistointitarkoituksessa.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 21.4.2024. Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.